Huis > Kennis > Inhoud
Artemia's levensstijl
- Feb 11, 2018 -

Het dier is een breed-zout biologisch, onder natuurlijke omstandigheden, levend in hoog zout zoutgehalte en zout water meer. Het zoutgehalte van zout water boven de 27% kan nog steeds overleven. Lichaamskleur en -grootte hangen nauw samen met het zoutgehalte van het waterlichaam dat bewoont. In waterlichaam met een hoog zoutgehalte is het lichaam rood en is het individu klein. Naarmate het zoutgehalte afneemt, neemt de lichaamskleur geleidelijk af en neemt de lichaamslengte geleidelijk toe. De groei van het dier is ook nauw verbonden met voedsel en temperatuur. In natuurlijke wateren zijn ze monocytogenes en organische resten als het belangrijkste voedsel, de optimale groeitemperatuur is ongeveer 25 ~ 30 ℃.